Toplum Sevgiyle kaynaşır, Adaletle yaşar, Dürüstlükle ayakta kalır. Farabi

İz Bırakan Sözler