Biz askeriz, ismimiz ezanla konulur sela ile silinir.

Asker Sözleri