Duada kendini gösteren sevgi, mucizeler yaratır. Goethe

Goethe Sözleri