Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. J. Amyot

Adalet Sözleri