Aslında insan yalnız, az bilirse bir şey bilir. Bilgiyle birlikte şüphe de büyür. Goethe

Bilgi