Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım. Sabahattin Ali

İz Bırakan Sözler