İnsan vazgeçmeyi öğrendikçe büyüyor. Rafet Elçi

İz Bırakan Sözler