İnsanların en bilgisizi başkalarındaki şüphe uğruna kendisindeki kesin bilgiyi terk edendir. Ataullah iskender

Cehalet Sözleri