Hayat mücadelesi, bizi hedefe yaklaştırır ve toplumda bir yerimiz olduğunu gösterir. ERNEST HEMINGWAY

Teşvik Sözleri