Akıllı insan düşündüklerinin hepsini söylemez ama söylediklerini düşünerek söyler. Aristoteles

Akıl Sözleri