Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. Demokritos

Adalet Sözleri