Bir insanın hem büyük ve hem de iyi olması pek enderdir. Thomas Fuller

Büyüklük