Savaşın zevkini almak isteyen Türklerle savaşmalıdır. TAUSEND

Teşvik Sözleri