Her insanın iradesi dışında binlerce kötü düşüncesi olabilir. Oliver Goldsmith

Düşünce