Kırk yılda bir hatır soranın, kırk yılda bir hatırı sorulur.

Anlamlı Sözler