Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı öğüdünse birçoğunu bir yana koyar. Harry Carns

Akıl Sözleri