Allahın kullarına karşı hüsnü zan sahibi ol! Böyle olursan birçok yorgunluktan kurtulursun. Hz. Ali

Hz. Ali