Her yaşın kendine mahsus kaideleri, faziletleri, vazifeleri vardır. J.J. ROUSSEAU

Teşvik Sözleri