Aklın egemenliği gerçek erdemdir. Spinoza

Akıl Sözleri