Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun. Eflatun

Dünya Sözleri