Allahtan en çok korkanlar alimlerdir. Zümer-71

Ayet