Doğru olanı yalnızca akıllı insan yakalar. Goethe

Goethe Sözleri