Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazdan hiç ayrılmazdınız. Hz. Muhammed

Hz. Muhammed