İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler. Hz. Muhammed

Hz. Muhammed