Acı tatmamış olmak büyük bir acıdır. Her ıstırap insana ayrı bir şey öğretir. Balzac

Balzac Sözleri