Şurama batan.. diyor şair. Şurama batana özlem demeselerdi, bıçak derdim. Cemal Süreya

Cemal Süreya