Ne mutlu diline hakim olana, evi kendisine geniş gelene, yaptığı suçtan nadim olup ağlayana. Hz. Muhammed

Hz. Muhammed