Akıl da bir tarla gibi ekilmeye bakılmaya gereksinim duyar. Çiçero

Akıl Sözleri