Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insansa başkalarının aklını da kullanır. Bernard Shaw

Akıl Sözleri