İki şey akıl hafifliğini gösterir; söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. Sadi

Akıl Sözleri