Hiç bir şey büyüklük kadar sade değildir. Sade olmak, büyük olmaktır. Emerson

Büyüklük