Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir güzellik verilmemiştir. Hz. Muhammed

Hz. Muhammed