Bütün dostları gezdim gördüm. Dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim. Hz. Ömer

Hz. Ömer