Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. Albert Camus

Merhamet Sözleri