Aza sahip olan değil çok isteyen fakirdir. Seneca

İz Bırakan Sözler