Aşk, gülü dikeniyle avuçlamak demektir. Stendhal

Aşk Sözleri