Akıl birbirinden farklı olan şeylerin birbirine benzeyen yanlarını ve birbirine benzeyen şeylerin birbirinden farklı yanlarını bilmektir. Goethe

Akıl Sözleri