En akıllı kimse insanların hareketlerini en iyi takdir edendir. Hz. Ömer

Hz. Ömer