İstediğimizi isteyebiliriz, ama ne istediğimizi isteyemeyiz. Schopenhauer

Özlü Sözler