Akıllı kimse, hayır ile şerri birbirinden ayırandır. İmam Şafi

Akıl Sözleri