En zavallı insanlar bile akıldan yana paylarına razıdırlar. Montaigne

Akıl Sözleri