Birtakım kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. Atatürk

Atatürk Sözleri