Erdem öğrenilir, kişiler bilmedikleri için kötüdürler. Erdem birdir, bölünmez, ayrılmaz. Erdem insanın kendini bilmesi tanımasıdır. Erdem bilgidir. Sokrates

Erdem