Allah, adalet, ihsan ve yakınlara vermekle emreder her türlü günahtan, kötü işlerden ve azgınlıktan men eder. Nahl, 16/90

Ayet