Erdem, Tanrı karşısında ölçülü olmaktır. Origenes

Erdem