Söylenmesi ve yerinde kullanılması en güç kelime BEN kelimesidir. A. Vigny

İz Bırakan Sözler