Acıların en acısı kendimize çektirdiğimizdir. Sophokles

İz Bırakan Sözler