İlim alçaktakileri yükseltir. Bilgisizlikse yüksektekileri alçaltır. Hz. Ali

Bilgi