Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık güçsüzlere çullanır. O. Wilde

Başarı