Akıllı davrananlara şans yardım eder. Euripides

Akıl Sözleri